Бодови од СКМ, пасивно 8 бода, активно 12 бода
Котизација: за членови на МСД 1100 ден, за сите останати 1800 ден
Уплатата се врши на ж-сметка
300000002058764
Комерцијална банка АД Скопје
Примач: МСД-Здружение на специјалисти
по орална хирургија
Во цел на дознака да се запише: име, презиме, број на лиценца и меил на Докторот
Задолжителна регистрација со кирилична поддршка на msd.org.mk во делот Пријава за настан
Следење на настанот е услов за добивање сертификат.