СИМПОЗИУМ ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 

Почитувани колеги,

Здружението на специјалисти по орална хирургија на Македонија при МСД, како дел од своите цели и активности го организира V – от Симпозиум со меѓународно учество, под наслов “СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА“, на кој учество ќе земат истакнати авторитети од областа на оралната и максилофацијална хирургија со теоретски и практични едукативни програми.

Ве покануваме  да присуствувате на настанот и  да придонесете за квалитетот и успехот на оваа стручно-научна манифестација.

Со почит,
Претседател на ЗСОХ
Проф. д-р Марија Пеева Петреска

 

ПРОГРАМА

 
 •  08:30-10:00 Регистрација на учесниците
 •  10:00-10:35 Отворање на симпозиумот
 •  10:40-11:20 Dr. Branimir Kirilov ,,Socket shield техника” MedicalDent, Sofija, Bugarija
 •  11:25-11:40 Комерцијално предавање (Vesica) ,,BioHorizons и најсовремената Laser-Lok нанотехнологија се еквивалент на совршена уметност во денталната имплантологија”
 •  11:40–12:20 Prof. Sammy Noumbissi
  ,,Zirconia дентални импланти: Нов придонес кон модерната пракса” – Howard University Washington DC (USA)
 •  12.30-13:00 Кафе паузa
 •  13.00-13:40 Prof. Carlo Marcato
  ,,Хирургија на максиларен синус и алтернативна терапија во имплантологијата”
  -University of Genova, Italy
 •  13:40-14:20 Prof. Max Heiland
  ,,CBCT, виртуелно планирање и CAD/CAM солуции во максилофацијалната хирургија” – University Medical Center Hamburg-Eppendor, Germany
 •  14.25-14:45 Науч.сор. д-р Едвард Јанев
  ,,3D блок графтирање, техники и планирање”- Стоматолошки факултет во Скопје, УКИМ, Р.Македонија
 •  14:50-15:10  Д-р. Гоце Крстиновски
  ,,3Д технологија: Колку ни е потребна? “ – ПЗУ. Љубодент, Битола
 •  15:10-16:00 ДИСКУСИЈА
 •  16:00-17:00 КОКТЕЛ

Состанокот ќе се одржи на 18-19.10.2014 година во хотел Епинал, Битола 

 

,,Workshops” (акредитирани од СКМ за пасивно учество 10 бода, активно 15)

1.  ,,BioHorizons имплант систем” (сабота, 18-ти,  16.30ч попладне), цена за I и II модул – 495 евра

Д-р.Бранимир Кирилов, eдукатор за BioHorizons

Концепт на workshop:

Курсот ќе се одвива во 4 модули. Организиран е во блокови од по 2 модули. Се врши на фантом-пациент, но во целосни услови на хируршка сала со што се постигнува реалност на процедурите. Моделите на долна и горна вилица точно ја копираат анатомијата на пациент со парцијална или тотална беззабост. Курсот се одвива на 2 фантоми со 6 слушатели, во тим од 3-ца на фантом. Предавачот посветува индивидуално време со секој од слушателите согласно со нивото на искуство. Идеален е и за почетници и за напредни имплантолози.За секој посетител на курсот ќе биде обезбеден модел за едукативни цели и работно место. Mоделите поседуваат артефициелна гингива на кои може  секој посетител да креира мукопериостално ламбо односно да се запознае со основните оралнохируршки принципи на флап дизајнот. Посетителите на курсот ќе користат микромотор со различни брзини за имплантација и торк, оралнохирурушки инструментарим, имплантолошки сет на BioHorizons и  тест импланти за едукативни цели. За подетални информации кликнете тука

Регистрирај се тука: http://www.implanti.mk/contacts/

2. Zirconia– дентални импланти и компјутерски водена дентална имплантација (недела, 19-ти, 09.30ч претпладне), цена 60 евра

Prof. Sammy Noumbissi и Dr. Ralf Luettmann – L Dental Clinic, Lausanne, Switzerland, eдукатори за Z-импланти

Концепт на workshop:

CBCT снимањето и виртуелното имплантно планирање (анализа на софтверски решенија) се индицирани кај потешки клинички случаи на тотална беззабост или во услови каде постои компромитираност на коскениот и мекоткивниот фундамент (неоптимални услови за дентална имплантација, близина на анатомоморфолошки лимитации). 3D анализата на  анатомијата на имплантното лежиште создава услови за постигнување на оптимална прецизност при имплантна инсерција и најадекватна протетичка реставрација. Секој партиципиент на курсот потребно еда поседува лаптоп компјутер со доволна моќност со цел да може да се инсталира InVivo software-от во тек на курсот. Во тек на курсот ќе биде спроведен и ,,hands-on” компјутер софтвер тренинг.

Регистрирај се тука: meri@zsoh.mk

КОТИЗАЦИЈА: За членови на МСД (платена члeнарина во МСД за 2014 година):- 1.500 денари.  За останати учесници:- 2 200 денари

Во котизацијата се вклучени:

– Сертификат за учество акредитиран од СКМ – 12 бода за активно / 8 бода за пасивно учество. Работилници  -15 бода активно / 10 бода пасивно учество

– Предавања

– Стручен и рекламен материјал

– Кoктел/Кафе пауза