VI – СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

31.10.2105 , Скопје BUSHI RESORT&SPA

Програма:

 • 09:30-10:30  Регистрација на учесниците
 • 10:30-10:45  Отворање на симпозиумот
 • 10:50 – 11:20  Проф.д-р Амир Чатиќ – Стоматолошкиот факултет во Загреб, Универзитет во Загреб
  ,,Компликации во имплантпротетичката терапија- За кого бијат камбаните”
 • 11:25 – 11:40   Комерцијално предавање ,,RООТТ имплант систем”
 • 11:45–12:15   Проф.д-р Зоран Лазиќ– Стоматолошкиот факултет во Белград, Универзитет во Белград
  ,,Имедијатна имплантација во естетска зона и компликации поврзани со истоимената процедура”
 • 12.20 – 12:45   Кафе паузa
 • 12.45 – 13:15   Доц. д-р Андријан Kaрталов – Медицински факултетво Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”
  ,,Kарактеристики на општата анестезија во стоматологијата”
 • 13.20 – 13.35  ДОПА инхалациона седација – стручно предавање  
 • 13.40 – 13.55   Комерцијално предавање (Mylan) ,,Brufen 600 шумливи гранули- брз аналгетски одговор на постоперативна болка”
 • 14:00 – 14:20  д-р Данчо Бизевски – ПЗУ Нова Дентал Груп – Скопје
  ,,Компликации при поставување на дентални импланти во горнатавилица”
 • 14.25 – 14:45   д-р Фисник Касапи – ПЗУ Едентин – Скопје
  ,,Современа превенција на компликации во оралната хирургија”
 • 14:45 – 15:15  ДИСКУСИЈА
 • 15:20 – 16:20  КОКТЕЛ

КОТИЗАЦИЈА: За членови на МСД (платена члeнарина во МСД за 2015 година):- 1.500 денари.  За останати учесници:- 2 000 денари.

УПЛАТА НА ЖИРО СМЕТКА: 300000002058764

Заради евиденција на уплатите, вршете ги во банките.

Назнака: МСД- спец. по орална хирургија

Во котизацијата се вклучени:

– Сертификат за учество акредитиран од СКМ – 12 бода за активно / 8 бода за пасивно учество, предавања, стручен и рекламен материјал, кoктел/кафе пауза

Напомена: Бројот на местата е ограничен. Краен рок за уплата до 23.10.2015 год..

Уплати на лице место нема да сe примаат.

СОСТАНОКОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 31.10.2015 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ , BUSHI RESORT&SPA